kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Nasze materiały na Zielonej Lekcji

EBiŚ dał się poznać użytkownikom serwisu ZielonaLekcja.pl. W serwisie tym, w zakładce „materiały edukacyjne” znalazł się opis i link do naszego materiału specjalnego „Przyroda w liceach i technikach”. Z czasem będą tam prezentowane kolejne scenariusze i inne pomoce dydaktyczne publikowane w EBiŚ.

Dzięki inicjatywie redakcji ZielonaLekcja.pl nasze publikacje będzie można wyszukiwać z rozbudowanej grupy materiałow edukacyjnych, określając wiek uczniów, temat oraz formę materiału. W ten sposób będzie z nich mogło skorzystać jeszcze większe grono nauczycieli.

Serwis ZielonaLekcja.pl dedykowany jest wszystkim miłośnikom środowiska naturalnego, a przede wszystkim osobom związanym z edukacją ekologiczną.  Baza ścieżek edukacyjnych, praktyczne informacje dotyczące działań związanych z edukacją ekologiczną,  aktualne wydarzenia, interaktywne formy przekazu informacji itp., to tylko niektóre narzędzia służące interaktywnej edukacji ekologicznej.

Serwis jest otwarty na współpracę. Zapewnia, że każdy może zostać jego współtwórcą, pod warunkiem, że wie o ciekawej inicjatywie ekologicznej, zna miejsca warte obejrzenia, przemierzył szlak, który warto przedstawić szerszemu gronu, czy ma świetny pomysł, jak poprowadzić niezapomnianą lekcję ekologii.

Warto zapoznać się z jego treściami: http://www.zielonalekcja.pl