kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Wirtualna politechnika. Otwarte kursy internetowe w edukacji przyrodniczo-technicznej

Akademickie kursy przez internet gromadzą coraz więcej studentów, również z Polski. Mogą też być włączone w praktykę szkolną. W najnowszym numerze EBiŚ opublikowaliśmy tekst Marcina Zaroda, w którym na przykładzie kursu oferowanego przez słynny MIT pokazuje on, jak takie kursy wykorzystać w nauczaniu. Kliknij, by zobacz abstrakt i obejrzeć tekst we Flashu.

Artykuł prezentuje genezę i ofertę dydaktyczną masowych otwartych kursów internetowych – Massive Open Online Courses (MOOC) dostępnych na platformach Coursera, Udacity i EdX. Jako studium przypadku zostaje przeanalizowany kurs elektroniki 6.002x prowadzony przez Massachusetts Institute of Technology. Przedmiotem analizy metodycznej są: program, sposób konstrukcji zadań, mechanizm weryfikacji wiedzy i strona techniczna kursu. Przedstawiono propozycje użycia poszczególnych kursów w nauczaniu fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki oraz w doradztwie zawodowym związanym z tymi dziedzinami. Omówiono przykłady zastosowania kursów do doskonalenia zawodowego nauczycieli.